Bosh Car Service ProsekProdej náhrádních dílůFotogalerie
Dnes: čtvrtek 25.7.2024
pouták

Kontakt Prosek

Autoservis Mika s.r.o.

Bosch Car Service
U Mateřské školy 8
190 00 Praha 9 - Prosek

 

Objednávkový formulář

 

  • formulář pro objednávku náhradních dílů
  • informace o produktech
  • informace o ceně

Tip!

Chiptuning

Chiptuning

Motocyklové oleje

Motocyklové oleje

Motorky bazar

www.motorky.cz

odkaz
Jste zde: Bosh Car Service Prosek > Pneuservis

Pneuservis

CENÍK PNEUSERVISU

OSOBNÍ

přezutí a vyvážení- plech.disk 440,-Kč

přezutí a vyvážení- elektron 540,-Kč

vyvážení kol- plech.disk 300,-Kč

vyvážení kol – elektrony 350,-Kč

výměna kol bez vyvážení a přezutí 200,-Kč

Značení na boku pneumatiky

Na boční stěně pneumatiky najdete různé kódy a značky. Jednou z nich je velikost pneumatiky. Velikost pneumatiky

Velikost pneumatiky se zkládá z více čísel a písmen. Například velikost pneu 185/60 R 14 82 H podává tyto informace: 185 Šírka pneumatiky v milimetrech 60 Poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech = profil pneumatiky v % šířky R Typ konstrukce kostry („R“ radiální, „D“ diagonální, „B“ bias belted) 14 Nominální průměr příslušného disku v palcích 82 Hmotnostní index H Rychlostní index

To jsou všechny informace potřebné k tomu, abyste si mohli objednat pneumatiky. Jestli se chcete dozvědět více, čtěte dál… Profil pneumatiky

Profil pneumatiky je poměr šířky pneumatiky k její výšce. Pneumatiky série 60 jsou tedy takové, jejichž výška se rovná 60% její šířky. Rychlostní index

Každá pneumatika obsahuje symbol označující maximální rychlost, pro kterou je pneumatiky navržena. Následující tabulka ukazuje, jaká rychlost přísluší danému indexu. rychlostní index maximální rychlost (km/h) mph N 140 87 P 150 93 Q 160 99 R 170 106 S 180 112 T 190 118 H 210 130 V 240 149 W 270 168 Y 300 186 ZR 240 149 Hmotnostní index

Hmotnostní index najdete na boční straně pneumatiky a určuje maximální zatížení pneumatiky při maximální rychosti. Hmotnostní index kg Li kg 65 290 94 670 66 300 95 690 67 307 96 710 68 315 97 730 69 325 98 750 70 335 99 775 71 345 100 800 72 355 101 825 73 365 102 850 74 375 103 875 75 387 104 900 76 400 105 925 77 412 106 950 78 425 107 975 79 237 108 1000 80 450 109 1030 81 462 110 1060 82 475 111 1090 83 487 112 1120 84 500 113 1150 85 515 114 1180 86 530 115 1215 87 545 116 1250 88 560 117 1285 89 580 118 1320 90 600 119 1360 91 615 92 630 93 650 Stáří pneumatiky

Pneumatiky obsahují trojčíselný kód na boční stěně určující měsíc a rok výroby. Například 129 znamená, že pneumatika byla vyrobena v prosinci 1999. Další označení

M+S – určuje pneu se zimním vzorkem

DOT kódy – označení, které vydává americký dopravní úřad a poskytuje informaci o závodě, kde byla pneumatika vyrobena a o jejím provedení, poslední tři čísla jsou vyhrazena pro vyznačení týdne a roku výroby. Příklad: DOT DVDE MTA 129

Homologace E – Pneumatiky určené k prodeji v Evropě musí mít označení homologace E v souladu s ECE Reg 30 – eg E4 027550 Tlak v pneumatikách

Hlavní funkcí pneumatiky je chránit náklad vozidla a proto je důležité mít v pneumatice správný tlak. Přehuštění způsobuje rychlé opotřebení pneumatiky, podhuštění poškozuje její konstrukci a může zapříčinit k nehodu. Nesprávný tlak v pneumatice rapidně snižuje její výkonnost. Pro dosažení nejlepších výsledků urdžujte v pneumatikách takový tlak, jaký je doporučený výrobcem vozidla nebo výrobcem pneumatiky. Vyvážení kol

Hlavní příčinou rapidního opotřebení pneumatik je nesprávné vyvážení kol. Nadměrný hluk, vibrace a chvění v zatáčkách je znamení, že vyvážení kol není v pořádku. Co nám ukládá zákon

(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).

(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla

Automika, v0.11, webmaster: automika@automika.cz, powered on bubileg cms